Er du ny på siden? Lag deg en bruker her for å lese i forumet. Les mer om forumet her.


Gratulerer med samefolkets dag!

Post by Donaldforum on Feb 12, 2021 8:44:16 GMT 1

Donaldforum Avatar
Donaldforum
Redaksjonen
Forumadministrasjonen

Medlem siden July 2020
15 poster
3 likerklikk

Feb 12, 2021 8:44:16 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Donaldforum.no gratulerer med samefolkets dag som var 6. februar!

Hvem er samene?
Samene er en folkegruppe som bor lengst i nord i Norge, og som angivelig skal være Norges urbefolkning. Den samiske folkegruppen er en av 6 minioriteter i Norge.

Hvilket språk snakker samene?
Det mest dominerende språket er utvilsomt nordsamisk, men det finnes også en rekke andre språk: lulesamisk, pitesamisk, sørsamisk, umesamisk, kildinsamisk, enaresamisk og skoltesamisk, og en del språk som dessverre er utrydningstruet: akkalasamisk, kemisamisk og tersamisk. De samiske språkene snakkes på hele Nordkalotten, inkludert Norge, Sverige og Russland.

Hvorfor er samene blitt glemt?
Samene har vært og er en minioritet i Norge. Det har dessverre medført at de noen ganger har blitt glemt bort og man kan glemme at vi i Norge har 6 nasjonale minioriteter som lever side om side ved nordmennene. I nyere tid har man imidlertid klart å løfte frem samene og den samiske kulturen, og idag trekker den samiske kulturen mange turister til det samiske lapplandet i nord.

Hvilken næring driver samene med på?
Mange forbinder samene med reindrift. Det er for så vidt også riktig, men i praksis er det likevel de færreste samer som i dag driver med reindrift. Noen reindriftsfamilier finnes dog fortsatt i de samiske kommunene Karasjok og Kautokeino. Andre samer har valgt andre næringsveier, som for eksempel sjøsamer (fiske, fangst og jordbruk) og bygdesamer (integrert i bondenorske bygdesamfunn).

Samenes parlament

Sametinget ble grunnlagt i 1989 og var da ment å være et rådgivende organ for den norske staten i samiske spørsmål. I stor grad har Sametinget likevel fått en nokså uavhengig rolle senere, og Sametinget regnes idag ikke som en underavdeling i Kulturdepartementet.

Sametinget ble opprettet som en respons på de enorme protestene mot utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget på 70-tallet i Finnmark. Idag har Sametinget et eget bygg oppført i 2000 som er lokalisert i Karasjok, samenes hovedstad.

***

Hva er veien videre?

Flere samiske språk er i dag utrydningstruet, og det inkluderer blant annet især sørsamisk, umesamisk, pitesamisk og lulesamisk i Norge og Sverige. Dessverre er det få idag som har samisk som det første språket de lærte (morsmål). Dette har man forsøkt å bøte på gjennom samiske barnehager og opplæring i skolene. Problemet ligger til dels også i mangelen på kvalifiserte lærere og villigheten til å satse på samiske språk og opplæring.

I fremtiden må det bli økt fokus på samiske spørsmål om man skal kunne løfte frem samene og det samsiske spårket.
<ref>{{Referanse Dofo|Post = 252347|Tittel = Gratulerer med samefolkets dag!|Utgiver = Donaldforum|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>

Post by NyfikenMussePigg on Feb 14, 2021 14:06:58 GMT 1

NyfikenMussePigg Avatar
NyfikenMussePigg
Hakkespettene

Medlem siden November 2017
863 poster
166 likerklikk
Feb 14, 2021 14:06:58 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Tak for historien og information om samerne :)
Altid interessent at få vide mere om samer og denne folkegrupp.

Gratulerer til samernes nationaldag denne dag. Håber at de havde det godt og sjovt :D
›› Hvis du tror at du kan lave en eller anden kriminel gerning uden at nogen ved om det, så tror du forkert ‹‹
<ref>{{Referanse Dofo|Post = 252354|Tittel = Gratulerer med samefolkets dag!|Utgiver = NyfikenMussePigg|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>