Er du ny på siden? Lag deg en bruker her for å lese i forumet. Les mer om forumet her.


Nye forumregler

Post by Tralan on Jul 12, 2018 22:56:07 GMT 1

Tralan Avatar
Tralan
Milliardærene
Moderator

Medlem siden February 2015
5,708 poster
1,447 likerklikk

Jul 12, 2018 22:56:07 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Nye forumregler, registreringsavtale og administrator- og moderator-regler for Donaldforum

Gjeldende fra 13.07.2018

Omsider har vi fått vedtatt de nye reglene som har vært ute på høring en stund. De nye reglene er ryddigere, mer oversiktlig og regulerer flere ting som sto ubesvart i de gamle reglene.

De viktigste endringene er følgende:
 • Uanstendighetschatt: Rabb.it/dofo får samme regler som det gamle uanstendighetsrommet. Det innebærer at det er lov med prat om ungdomssaker som sex etc. til en viss grad når det ikke er brukere under 15 år tilstede. Brukerne må også merke seg at dersom noen i chatten uttrykker at de er ukomfortable med dette, skal ungdomssnakk-praten opphøre.
 • Grov vold, personangrep etc. er fortsatt ikke lov, heller ikke på chatten. Vi vil også forsøke å unngå at vilt fremmede mennesker invaderer dofo-chatten flere ganger i fremtiden. Merk i tillegg at chatten egentlig er en separat side, men siden den er så tett tilknyttet til Donaldforum har vi laget egne regler for den.
 • For resten av forumet gjelder følgende: Det er ikke lov med innhold som spiller på sex og vold. Det vil si at generelle debatter om samfunnsproblemer som kroppspress blant ungdom er lov, mens mer grovere utsagn ikke er det. Unntaket fra dette er innhold som viser mild vold, for eksempel vil skytespill med tolv års aldersgrense typisk være tillat.
 • Ingen må med hensikt forsøke å provosere frem konflikter og krangler. Dette var en regel før også så vidt jeg husker, men dog en viktig regel. Det nye er at brukere spesifikt oppfordres til å ikke like forumposter i tråder som har utviklet seg til en krangel, dette for å hindre at konflikten eskalerer seg ytterligere.
 • Deling av Private Samtaler (PM) er fortsatt ikke lov, og alle deltakere må samtykke dersom det skal gjøres.
 • Overdreven dobbeltposting er fortsatt forbudt, men vi er ikke så strenge på det, bl.a. fordi vi selv sliter med å overholde den regelen. En dobbeltposting i ny og ne er derfor greit.
 • Ved uenigheter om avgjørelser tatt av forumledelsen eller tolkning av reglene kan du klage til oss.
 • Registreringsavtalen inneholder nå informasjon om personvern og hvilke data vi har tilgang til, mao. at Smash i praksis har tilgang til all data som finnes, også Private Samtaler. Der er også informasjon om hvordan dataen brukes av oss.
 • Som før er det ikke lov å publisere bilder av andre uten at de synes det er greit, eller å dele brukerkontoen sin med andre. Videre har du selv opphavsrett til innhold du publiserer på Donaldforum. Brukere må unngå å poste innhold de ikke selv har opphavsrett til, uten lov fra opphavsmannen.
 • Endringer i reglene, også mindre endringer, vil alltid bli annonsert i informasjonsseksjonen.

Når det gjelder administrator- og moderator-reglene er dette de viktigste endringene:

 • Strengere krav til personvernhåndtering. Det stilles blant annet krav om at medlemmer i forumledelsen må ha antivirus og brannmur på maskinen sin, for å unngå at sensitive opplysninger kommer på avveie for eksempel ved virusinfeksjon.
 • Konfidensiell informasjon: Det er lagt til en definisjon om konfidensiell informasjon som også omfatter brukerrapporteringer. For crew-medlemmer er det forbudt å videreformidle slik informasjon til noen utenfor crewet.
 • Viktig informasjon fra crewet må gis til alle og ikke til utvalgte medlemmer på PM (dette gjaldt før også, dog)
 • Medlemmer av forumledelsen har ikke lov til å gi sensitive opplysninger fra Donaldforum til aktører som Facebook, Twitter etc., for eksempel ved å diskutere opplysningene i en Facebook-chat. Dette er for å ivareta brukernes personvern, siden vi ikke har noen kontroll med informasjonen etter at Facebook har fått den.
 • Viktige avgjørelser må diskuteres først. Det har vært en del tilfeller der avgjørelser har blitt tatt på impuls av Smash, så derfor har vi vedtatt en regel som bestemmer at viktige avgjørelser vedrørende forumet må tas opp i forumledelsen først. Det betyr dog ikke at Smash ikke kan ta avgjørelser som resten av forumledelsen er uenig i.
 • Forbud mot snoking. Pga. enkelte problemer med dette har vi nå lagt til et generelt forbud mot snoking. Det vil si at forumledelsen ikke uten gyldig grunn skal gå inn og snoke i den informasjonen de har tilgang til om brukerne, som IP-adresse, bosted, hvem nye brukere faktisk er etc.

Forumregler
Dette er Donaldforums regler.


Kapittel 1: Generelle merknader
§ 1.1 Forumet sikter seg til barn og ungdom som er interessert i Donald og Andeby-universet, men alle, uansett alder eller interesse, er velkommen til å bli medlem på siden.
§ 1.2 På Donaldforum er det meningen at du skal ha det gøy. Du kan velge om du vil lage noe selv eller bare se på det andre har sendt inn.
§ 1.3 Når mange snakker sammen og deler ting, kan det oppstå ubehageligheter. For å kunne styre unna, er det viktig at vi har kjøreregler. Dette gjelder både oss og deg.

Kapittel 2: Regler
§ 2.1 Ethvert forummedlem skal opptre hensynsfullt, høflig, saklig og respektfullt ovenfor andre.
§ 2.2 Ingen skal:
 1. publisere eller bidra til publisering av uanstendig, usømmelig og/eller upassende innhold
 2. publisere innhold som spiller på sex, nakenhet, vold og liknende
 3. gå til personangrep på andre eller mobbe/plage
 4. provosere frem krangler
 5. spamme eller gjentatte ganger dobbeltposte
 6. banne seg adgang til andres brukere urettmessig
 7. trakassere, krenke og/eller diskriminere andre
 8. dele personlig informasjon om andre uten lov
 9. utgi seg for å være andre
 10. utgi seg for å være moderator eller administrator
 11. skrive rasistisk innhold og publisere/sende det
 12. publisere noe som strider med norsk lov for øvrig
 13. publisere private samtaler uten tillatelse fra alle deltakerne i samtalen; unntak kan dog gjøres for egne meldinger som ikke røper innhold i andres meldinger

Kapittel 3. Diskusjoner i forumet
§ 3.1 Så langt det lar seg gjøre skal enhver hindre at uenigheter og konflikter i forumet eskalerer seg.
§ 3.2 Brukere bør unngå å like forumposter i tråder som har utviklet seg til eller er i ferd med å bli en krangel eller en personlig konflikt.
§ 3.3 Hold deg til temaet som diskuteres i forumet, ellers kan tråden bli låst eller satt på "falling".
§ 3.4 Overdreven bumping (poste i gamle forumtråder kun for å sende den opp til første side i forumet) er ikke lov. Bumping bør ikke skje mer enn 2-3 ganger, med minst ett døgn mellom hver gang.
§ 3.5 Tråder som blir låst eller satt på "falling" skal inneholde en begrunnelse om hvorfor den ble låst / satt på "falling", men det kan gjøres unntak om dette er lite hensiktsmessig.

Kapittel 4. Unntak
§ 4.1 Telleleker regnes ikke som spam og er lov, forutsatt at:
 1. en bruker ikke teller 2 ganger på rad, og
 2. samme par av brukere ikke teller 8 ganger på rad.
Dette gjelder ikke når det er gått en uke siden sist gang.
§ 4.2 Innhold som viser mild vold, eksempelvis spill med tolv års aldersgrense, er tillat.
§ 4.3 Dobbeltposting og tilsvarende er som hovedregel lov så lenge innleggene er meningsfulle og saklige, og det ligger en hensikt bak. Gjentatte dobbeltpostinger må likevel unngås.
§ 4.4 Kunsternisk nakenhet (for eksempel gamle malerier som viser nakenhet, abstrakt innhold eller liknende) er tillat.

Kapittel 5. Spesielle regler for uanstendighetsrom og tilsvarende chatter
§ 5.1 Med uanstendighetsrom og tilsvarende/tilhørende chatter menes det praterom/-steder som opprettes slik at ungdom over 15 år kan snakke sammen om saker og temaer som ikke egner seg for mindreårige barn under 15 år.
§ 5.2 Reglene i dette kapitlet gjelder uanstendighetrom i forumet (dersom dette finnes) samt den offisielle Dofo-chatten (rabb.it/dofo). Bare medlemmer over 15 år skal ha tilgang til eventuelle uanstendighetsrom i forumet. Dersom det er noen under 15 år tilstede, eller noen som gir uttrykk for at han eller hun ikke ønsker slik lemping på reglene som unntakene i dette kapitlet gir, skal reglene og unntakene nevnt her ikke få anvendelse.
§ 5.3 Diskusjoner, prat og kommentarer om sex er lov i egne uanstendighetsrom og tilsvarende/tilhørende chatter, forutsatt at praten:
 1. ikke blir for grov og ekstrem (moderatorene må utvise skjønn her)
 2. ikke involverer (handler om) andre enn de som selv aktivt har gitt uttrykk for at de ønsker det selv (f.eks. ved å delta i praten)
§ 5.4 Delvis nakenhet (for eksempel påkledd, men med underbukser o.l. synlig) er tillatt så lenge nakne kjønnsorganer, nakne armhuler og/eller nakent bryst ikke vises. Fullstendig nakenhet (dvs. ingen klær i det hele tatt) er ikke lov.
§ 5.5 Filmer opptil 11-15 års aldersgrense er lov å vise på chatten dersom alle som er tilstede oppfyller aldersgrensen.

Kapittel 6. Sanksjoner
§ 6.1 Sanksjoner beror på hvor mange ganger brudd har skjedd og hvor alvorlig det er.
§ 6.2 Mulige sanksjoner ved overtredelse er:
 1. advarsel (i første omgang ved mindre alvorlige brudd)
 2. midlertidig utestengelse (om advarsel ikke virker eller ved mer alvorlige brudd)
 3. permanent utestengelse (om heller ikke midlertidig utestengelse virker eller ved mer alvorlige brudd)
§ 6.3 Advarsel bør bli gitt etter to gjentatte mindre alvorlige brudd. Om det skjer enda et brudd bør utestengelse for 1 dag vurderes, om bruddet ikke er alvorlig – ellers er permanent utestengelse det mest aktuelle.
§ 6.4 Moderatorer og administratorer er ment for å opprettholde trygghet i forumet, og bør sees på som stort sett vanlige medlemmer, men med spesielle rettigheter. De er gitt fullmakt til å moderere ut i fra gjeldende regler.
§ 6.5 Moderatorer og administratorer kan sanksjonere mot innhold som ikke direkte bryter med reglene, dersom man mener at innholdet ikke burde ligge på forumet. I så fall må avgjørelsen begrunnes.
§ 6.6 Oppstår det uenigheter om hvordan forumreglene og/eller registreringsavtalen skal tolkes, er det administratorene som tar den endelige beslutningen.
§ 6.7 Donaldforums administrasjon forbeholder seg retten til når som helst redigere eller slette innlegg som vi mener bryter med reglene.
§ 6.8 Konflikter som oppstår i forumet bør løses på en saklig og hensynsfull måte av de involverte partene, moderatorene og administratorene.
§ 6.9 Hvis du ikke er enig i en sanksjon kan du ta det opp med en administrator, som i så tilfelle tar det opp med den øvrige administrasjonen. Vi lover å:
 • Høre på deg hvis du har spørsmål, er uenig med oss eller har opplevd noe ubehagelig på forumet
 • Gjøre vårt beste for å rette det opp

Registreringsavtalen

1. Administrasjonen har tilgang til å se din e-postadresse og IP-adresse, slik at vi lettere kan forebygge regelbrudd. Hvis du fyller inn informasjon om dine brukere på sosiale medier vil vi kunne se og spore dette også.

2. Forumeier har mulighet til å gå inn på andre brukere (uten å vite vedkommendes passord) og har dermed tilgang til all informasjon, som blant annet private samtaler med mer. Denne tilgangen vil ikke bli brukt med mindre brukeren selv ber om det. I tillegg har forumeier den samme tilgangen til all data som finnes på nettsiden ved å ekspotere databasen for forumet fra ProBoards (forumleverandøren). All data som er nødvendig å laste ned til egen lokal datamaskin på grunn av testing, utvikling o.l. vil bli håndtert forsiktig og med varsomhet.

3. Om det er grunn til å tro at det har foregått grove brudd på reglene i en PM-samtale, kan administratorene gå inn i PM-samtalen og sjekke. Administratorer kan også inviteres til en PM-samtale av en av deltagerne, eller legge seg selv til etter rapportering.

4. Vi i administrasjonen på Donaldforum:
 • gir ikke fra oss eller selger opplysningene om deg til andre bedrifter
 • bruker ikke opplysningene til å lage personlig markedsføring eller reklame
 • bruker opplysningene til å lage ikke-personlig statistikk

5. Til tross for forbeholdene tatt i punkt 4 må brukeren være oppmerksom på at personlige meldinger som sendes over siden ikke krypteres, og at de dermed kan snappes opp av tredjeparter.

6. Nettsiden bruker "cookies" som lagrer sesjonsinformasjon (som kan holde deg innlogget). Hvis dette ikke ønskes kan det skrus av i nettleseren din.

7. Du har selv opphavsrett til det du publiserer på siden. Hver og én oppfordres til å iaktta forsiktighet med innhold som blir publisert offentlig (profilbilder, bilder og tekster blant annet). Hvis opphavsrettsinnehavere ønsker å få innhold fjernet, kommer innhold som de har opphavsrett på til å bli fjernet fra forumet.

8. Du må ikke publisere bilder, lydopptak eller videoer uten at de som er med på opptakene/bildet har godkjent det på forhånd. Dette gjelder ikke offentlige, kjente personer. Barn under 15 år må i tillegg ha tillatelse fra foresatte/foreldre for at opptak/materiale skal kunne publiseres.

9. Brukerkontoen din er personlig, og skal ikke benyttes av andre. Alle bevegelser fra din konto blir regnet som om de var utført av deg selv. Du er selv ansvarlig for det du poster. Unntak kan gjøres om noen hacket, cracket eller på annen måte urettmessig har kommet seg inn på brukeren.

10. Det er opp til hver enkelt bruker å holde seg oppdatert på mulige endringer i forumreglene til enhver tid. Alle endringer i forumreglene og registreringsavtalen, samt eventuelle andre regelendringer som berører brukerne, skal annonseres i informasjonsseksjonen i forumet.

Andre merknader
11. Du samtykker til å følge forumreglene til en hver tid, og ved alvorlige tilfeller vil anmeldelse til politimester Fiks være aktuelt samt utestengelse fra siden.

12. Utflukter til Gåseby er ikke tillatt uten samtykke av borgemesteren, grunnet økt spenning mellom de to byene. Annen form for kontakt, f.eks. over internett, telefon eller brevduer er straffbart med fengsel.

Regler for moderatorer og administratorer

§ 1. Roller
Donaldforums administrasjon består av administratorer, globale moderatorer, lokale moderatorer og tema-administratorer.

§ 2. Definisjoner
I disse reglene forstås med:
 1. hovedadministrator: eier og øverste leder på Donaldforum
 2. administratorer: brukere som har alle administreringsrettigheter, som innehar det overordnede ansvaret for Donaldforum og som står ovenfor moderatorene
 3. moderator: brukere som man har valgt å stole på, og som har fått visse rettigheter for å moderere forumet i samarbeid med administratorer
 4. global moderator: brukere som har rettighetene nevnt i § 3 i alle fora (som de har tilgang til) og som også har mulighet til å delta i interne diskusjoner i forumledelsen
 5. lokal moderator: brukere som bare har disse rettighetene i et bestemt forum eller noen utvalgte fora, men som ikke kan delta i forumstyringen generelt eller delta i diskusjoner i forumledelsen.
 6. tema-administrator: brukere som bare kan endre på designet, men ikke delta i forumstyringen eller delta i diskusjoner i forumledelsen.
 7. konfidensiell informasjon: sensitiv informasjon om brukere samt enkeltbrukeres personlige forhold, begrunnelse for nedgradering av medlemmer i forumadministrasjonen, sanksjoner som er ilagt flere eller en enkelt bruker, rapporteringer, informasjon som er gitt i fortrolighet og annet som det er grunn til å tro ikke bør deles.

§ 3. Moderatorenes arbeidsoppgaver
Moderatorenes arbeidsoppgaver består i:
- Flytting og stenging av tråder
- Sletting av uønsket innhold
- Se til at brukerne følger retningslinjene
- Svare på henvendelser og spørsmål fra brukerne
- Delta i forumstyringen

§ 4. Hva en moderator kan gjøre
En moderator kan på eget initiativ velge å flytte/stenge en tråd og slette innhold, dersom moderatoren mener det har forekommet regelbrudd - eller hvis den som opprettet tråden ber om at den blir låst, flyttet eller slettet. En moderator kan også på egenhånd velge å gjøre en tråd sticky eller annonsert.

§ 5. Hva en moderator ikke kan gjøre
En moderator kan derimot ikke på egenhånd velge å banne eller gi advarsel til en bruker, uten å forhøre seg med resten av crewet. Unntak kan gjøres dersom det ikke er tid til å vente på svar fra de andre crew-medlemmene, og en avgjørelse må tas umiddelbart.

§ 6. Moderator- og admin-utnevnelser
Nye moderatorer/administratorer kan ikke bli utnevnt uten at man først har diskutert saken internt i administrasjonen, og blitt enig om en eller flere aktuelle kandidater. Det samme gjelder avsettelse av moderatorer/administratorer

§ 7. Unntak fra § 6
 1. Unntak fra § 6 kan gjøres der det er snakk om grove brudd fra moderatorens eller administratorens side og det er behov for rask fjerning av moderatoren/administratoren.
 2. Unntak fra § 6 kan også gjøres for lokale moderatorer, der utnevnelsen ikke innebærer at den lokale moderatoren får spesielt mye makt over andre medlemmer. Eksempel på dette kan være å gjøre Andetingets presidentskap til lokal moderator i andetingsforumet.
 3. Medlemmer av forumledelsen kan bli gitt visse rettigheter (men ikke full admin-status om vedkommende ikke har dette fa før av), uten at dette må tas opp med hele forumledelsen, dersom dette er nødvendig for å utføre oppgaver bestemt av forumledelsen. Med andre ord at det er underforstått at vedkommende trenger disse rettighetene. For eksempel kan en design-ansvarlig få tilgang til å endre designet.

§ 8. Hva administratorer ikke kan gjøre
Ingen administratorer kan på egenhånd ta viktige beslutninger (som for eksempel moderator-utnevnelser, eller fjerning av en forumkategori) som berører hele forumet uten å ha forhørt seg med crewet først.

§ 9. Moderatorers og administratorers plikter
Både moderatorene og administratorene skal vise respekt for og være hensynsfull ovenfor andre brukere. Administratorer og moderatorer må forholde seg til forumreglene og registreringsavtalen på linje med andre medlemmer, og skal ikke poste krenkende, respektløs, diskriminerende eller rasisitisk innhold på forumet.

§ 10. Om konfidensiell informasjon
 1. Medlemmene av forumledelsen har ikke taushetsplikt om det som foregår internt i forumledelsen, og viktig informasjon som kan være interessant for brukerne, bør videreformidles.
 2. Unntak fra dette er konfidensiell informasjon (se definisjon i § 2 g); slike forhold må holdes hemmelig.
 3. Det gjøres også unntak for opplysninger hvor det eksplisitt er nevnt at dette ikke må videreformidles, eller hvor det er åpenbart at videreformidling ikke bør skje (for eksempel planlegging av aprilspøk).
 4. Skal medlemmer av crewet gi ut informasjon som de har fått i kraft av å være medlem av crewet, så må denne informasjonen i så fall gis offentlig i forumet og ikke over PM.
 5. Alle administratorer, moderatorer og andre i forumledelsen som har tilgang til konfidensiell informasjon må ha antivirus og brannmur aktivert på maskinen sin; dette gjelder dog ikke smartelefoner o.l. der sikkerheten er innebygd i systemet.
 6. Konfidensiell informasjon må av personvernhensyn ikke diskutere på Facebook, Twitter eller tilsvarende. Facebook vil ha tilgang til alt som skrives, selv om det sendes over personlig melding, og vi vil ikke lenger ha kontroll over hva som skjer videre med informasjon som Facebook først har fått tilgang til. For at det ikke skal være tvil om at vi tar brukernes personvern seriøst, skal informasjonen vi har heller ikke deles med Facebook og tilsvarende aktører (enten bevisst eller ubevisst).
 7. Ingen administratorer eller moderatorer skal uten grunn gjøre seg kjent med personlige opplysninger om brukere, som vedkommende har tilgang til i kraft av å være moderator eller administrator. En skal ikke gjøre dette med det å snoke som eneste formål.
 
§ 11. Begrensninger på deling av egen brukerkonto med andre
Ingen medlemmer av administrasjonen skal på noe tidspunkt overlate kontroll over brukeren sin til andre.

§ 12. Sanksjoner
Dersom disse reglene overtredes, kan et flertall av administrasjonen velge å gi advarsel til vedkommende, utestenge midlertidig eller permanent eller frata vedkommende moderator- eller admin-rettighetene midlertidig eller permanent, avhengig av alvorlighetsgrad og hyppighet på regelbruddet.


«The Zen Way is to wait without purpose in the state of highest tension. Do not compete with what is happening. To compete is to prepare for failure. Do not be trapped by the need to achieve anything. This way, you achieve everything.»

<ref>{{Referanse Dofo|Post = 179736|Tittel = Nye forumregler|Utgiver = Tralan|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>

Post by Galaniitoluodda on Jul 13, 2018 19:47:04 GMT 1

Galaniitoluodda Avatar
Galaniitoluodda
Milliardærene
Administrator

Medlem siden February 2015
14,868 poster
3,928 likerklikk
Jul 13, 2018 19:47:04 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Absolutt nydelig
I want a family dynamic where we yell at each other all day and throw chairs
(2020)


<ref>{{Referanse Dofo|Post = 179774|Tittel = Nye forumregler|Utgiver = Galaniitoluodda|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>

Post by Baron de Fraque on Jul 22, 2018 23:24:13 GMT 1

Baron de Fraque Avatar
Baron de Fraque
Milliardærene

Medlem siden March 2016
115 poster
37 likerklikk
Jul 22, 2018 23:24:13 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Jeg har inntrykk av at hovedgrunnen til at alle slutta her er at alt er så sabla formelt. Kan vi ikke bare være et forum der vi prater sammen, uten at vi har syke retningslinjer listet opp som paragrafer?
Palestinavennlige feminister er det mest ironiske jeg ser.
<ref>{{Referanse Dofo|Post = 181883|Tittel = Nye forumregler|Utgiver = Baron de Fraque|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>

Post by Galaniitoluodda on Jul 22, 2018 23:31:37 GMT 1

Galaniitoluodda Avatar
Galaniitoluodda
Milliardærene
Administrator

Medlem siden February 2015
14,868 poster
3,928 likerklikk
Jul 22, 2018 23:31:37 GMT 1        på mobilversjon       
Baron de Fraque Avatar
Jeg har inntrykk av at hovedgrunnen til at alle slutta her er at alt er så sabla formelt. Kan vi ikke bare være et forum der vi prater sammen, uten at vi har syke retningslinjer listet opp som paragrafer?
Administrator- og moderatorreglene ble innført bl.a. grunnet misbruk/omstridt bruk av admin--og mod-rettigheter samt for å stoppe Smash i å ta en del mindre gode avgjørelser på sparken, uten å tenke seg om.

Medlemsreglene og registreringsavtalen er i stor grad bare skrevet litt om, enkelte tilføyelser er gjort hovedsakelig der den nye EU-personvernlovgivningen GDPR krever det.

Der er også verdt å merke seg at vi stadig vekk har forbud mot utflukter til Gåseby samt at vi truer med anmeldelse til Politimester Fiks ved alvorlige brudd på reglene, så jeg vil ikke si at vi har blitt altfor seriøse. De færreste forum har slike morsomme smådetaljer flettet inn i reglementet.
I want a family dynamic where we yell at each other all day and throw chairs
(2020)


<ref>{{Referanse Dofo|Post = 181907|Tittel = Nye forumregler|Utgiver = Galaniitoluodda|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>

Post by Baron de Fraque on Jul 22, 2018 23:40:22 GMT 1

Baron de Fraque Avatar
Baron de Fraque
Milliardærene

Medlem siden March 2016
115 poster
37 likerklikk
Jul 22, 2018 23:40:22 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Galaniitoluodda Avatar
Baron de Fraque Avatar
Jeg har inntrykk av at hovedgrunnen til at alle slutta her er at alt er så sabla formelt. Kan vi ikke bare være et forum der vi prater sammen, uten at vi har syke retningslinjer listet opp som paragrafer?
Administrator- og moderatorreglene ble innført bl.a. grunnet misbruk/omstridt bruk av admin--og mod-rettigheter samt for å stoppe Smash i å ta en del mindre gode avgjørelser på sparken, uten å tenke seg om.

Medlemsreglene og registreringsavtalen er i stor grad bare skrevet litt om, enkelte tilføyelser er gjort hovedsakelig der den nye EU-personvernlovgivningen GDPR krever det.

Der er også verdt å merke seg at vi stadig vekk har forbud mot utflukter til Gåseby samt at vi truer med anmeldelse til Politimester Fiks ved alvorlige brudd på reglene, så jeg vil ikke si at vi har blitt altfor seriøse. De færreste forum har slike morsomme smådetaljer flettet inn i reglementet.
Det er vel ikke så veldig mye Smash kan gjøre for å gjøre forumet verre enn det er nå. Disse morsomme detaljene la jeg ikke merke til. Jeg har ikke lest reglementet :)
Palestinavennlige feminister er det mest ironiske jeg ser.
<ref>{{Referanse Dofo|Post = 181924|Tittel = Nye forumregler|Utgiver = Baron de Fraque|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>

Post by Galaniitoluodda on Jul 23, 2018 0:42:11 GMT 1

Galaniitoluodda Avatar
Galaniitoluodda
Milliardærene
Administrator

Medlem siden February 2015
14,868 poster
3,928 likerklikk
Jul 23, 2018 0:42:11 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Baron de Fraque Avatar
Galaniitoluodda Avatar
Administrator- og moderatorreglene ble innført bl.a. grunnet misbruk/omstridt bruk av admin--og mod-rettigheter samt for å stoppe Smash i å ta en del mindre gode avgjørelser på sparken, uten å tenke seg om.

Medlemsreglene og registreringsavtalen er i stor grad bare skrevet litt om, enkelte tilføyelser er gjort hovedsakelig der den nye EU-personvernlovgivningen GDPR krever det.

Der er også verdt å merke seg at vi stadig vekk har forbud mot utflukter til Gåseby samt at vi truer med anmeldelse til Politimester Fiks ved alvorlige brudd på reglene, så jeg vil ikke si at vi har blitt altfor seriøse. De færreste forum har slike morsomme smådetaljer flettet inn i reglementet.
Det er vel ikke så veldig mye Smash kan gjøre for å gjøre forumet verre enn det er nå. Disse morsomme detaljene la jeg ikke merke til. Jeg har ikke lest reglementet :)
Hva er galt med forumet nå? Har du forslag til forbedringer, utenom at du mener reglene burde vært mindre seriøse?
I want a family dynamic where we yell at each other all day and throw chairs
(2020)


<ref>{{Referanse Dofo|Post = 181949|Tittel = Nye forumregler|Utgiver = Galaniitoluodda|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>

Post by Baron de Fraque on Jul 24, 2018 21:18:56 GMT 1

Baron de Fraque Avatar
Baron de Fraque
Milliardærene

Medlem siden March 2016
115 poster
37 likerklikk
Jul 24, 2018 21:18:56 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Galaniitoluodda Avatar
Baron de Fraque Avatar
Det er vel ikke så veldig mye Smash kan gjøre for å gjøre forumet verre enn det er nå. Disse morsomme detaljene la jeg ikke merke til. Jeg har ikke lest reglementet :)
Hva er galt med forumet nå? Har du forslag til forbedringer, utenom at du mener reglene burde vært mindre seriøse?
Ser du en grasiøs aktivitet på dette forumet? Er jo bare perfeksjonistiske nerder med sans for systemer og paragraftegn som er igjen her.
Palestinavennlige feminister er det mest ironiske jeg ser.
<ref>{{Referanse Dofo|Post = 182469|Tittel = Nye forumregler|Utgiver = Baron de Fraque|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>

Post by Spesial General Veset on Jul 24, 2018 23:09:38 GMT 1

Spesial General Veset Avatar
Spesial General Veset
Hakkespettene
Moderator

Medlem siden May 2013
8,750 poster
2,836 likerklikk
Jul 24, 2018 23:09:38 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Baron de Fraque Avatar
Galaniitoluodda Avatar
Hva er galt med forumet nå? Har du forslag til forbedringer, utenom at du mener reglene burde vært mindre seriøse?
Ser du en grasiøs aktivitet på dette forumet? Er jo bare perfeksjonistiske nerder med sans for systemer og paragraftegn som er igjen her.

Spennende hypotese. Lag en spørreundersøkelse og spør folk her inne om de er perfeksjonistiske nerder med sans for systemer og paragraftegn. Mitt inntrykk er at det ikke er tilfelle.

Årsaken til at aktiviteten er lavere enn før er åpenbar: Folk blir eldre, og i takt med alderen vil flere og flere trekke seg tilbake fra Dofo. Formaliteten er ikke årsaken, det kan jeg garantere :P

Bare visse sære kulinger som ender opp med å bli her.
Sist endret: Jul 25, 2018 9:06:30 GMT 1 av Spesial General Veset
//Spesial General Veset – også kjent som en "pompøs snarky kjærring."
<ref>{{Referanse Dofo|Post = 182493|Tittel = Nye forumregler|Utgiver = Spesial General Veset|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>

Post by Ku-melkeren on Jul 24, 2018 23:14:41 GMT 1

Ku-melkeren Avatar
Ku-melkeren
Smartingene
Moderator

Medlem siden February 2015
7,804 poster
3,273 likerklikk
Jul 24, 2018 23:14:41 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Baron de Fraque Avatar
Galaniitoluodda Avatar
Hva er galt med forumet nå? Har du forslag til forbedringer, utenom at du mener reglene burde vært mindre seriøse?
Ser du en grasiøs aktivitet på dette forumet? Er jo bare perfeksjonistiske nerder med sans for systemer og paragraftegn som er igjen her.
helt ærlig så har tanken om å slutte på dofo streifet meg flere ganger enn før i det siste - men overhodet ikke av disse grunnene. handler aller mest om det veset sa - im old af and cant relate to these darn kids stepping on my lawn
Bruker derimot omtrent ingen tid på å se på herre ansikt annet enn mitt eget. Og når jeg gjør det er det alltid herskere så jeg kan bruke det til å tenke over om jeg skal heltedyrke dem eller ikke. - smash
"Neo-vaginaen" er basically bare ett åpent sår. - smash


<ref>{{Referanse Dofo|Post = 182496|Tittel = Nye forumregler|Utgiver = Ku-melkeren|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>

Post by Baron de Fraque on Jul 24, 2018 23:31:15 GMT 1

Baron de Fraque Avatar
Baron de Fraque
Milliardærene

Medlem siden March 2016
115 poster
37 likerklikk
Jul 24, 2018 23:31:15 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Men hvorfor klarer en ikke å beholde de nye medlemmene som mot formodning dukker opp?
Palestinavennlige feminister er det mest ironiske jeg ser.
<ref>{{Referanse Dofo|Post = 182498|Tittel = Nye forumregler|Utgiver = Baron de Fraque|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>

Post by Ku-melkeren on Jul 24, 2018 23:46:51 GMT 1

Ku-melkeren Avatar
Ku-melkeren
Smartingene
Moderator

Medlem siden February 2015
7,804 poster
3,273 likerklikk
Jul 24, 2018 23:46:51 GMT 1        på skrivebordsversjon       
Baron de Fraque Avatar
Men hvorfor klarer en ikke å beholde de nye medlemmene som mot formodning dukker opp?
lol vi hadde så og si null nye til våre skandinaviske brødre dukket opp
Bruker derimot omtrent ingen tid på å se på herre ansikt annet enn mitt eget. Og når jeg gjør det er det alltid herskere så jeg kan bruke det til å tenke over om jeg skal heltedyrke dem eller ikke. - smash
"Neo-vaginaen" er basically bare ett åpent sår. - smash


<ref>{{Referanse Dofo|Post = 182502|Tittel = Nye forumregler|Utgiver = Ku-melkeren|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>

Post by Galaniitoluodda on Jul 25, 2018 20:53:51 GMT 1

Galaniitoluodda Avatar
Galaniitoluodda
Milliardærene
Administrator

Medlem siden February 2015
14,868 poster
3,928 likerklikk
Jul 25, 2018 20:53:51 GMT 1        på skrivebordsversjon       
smash909 Avatar
Baron de Fraque Avatar
Ser du en grasiøs aktivitet på dette forumet? Er jo bare perfeksjonistiske nerder med sans for systemer og paragraftegn som er igjen her.
Enig der. Kan ikke gjøre en eneste minste ting uten at Tralan får fnatt.
Finnes en mellomting også, trenger ikke å velge enten en impulsavgjørelse kl. 3 på natten eller en diskusjon i crewet i 3 måneder.

For eksempel endringen i header-designet. Jeg lagde et forslag, la det ut i crewrommet, fikk blandet respons der (blant annet at mente det var en litt drastisk endring å gjøre helt random), la ut undersøkelse i info-forumet dagen etter, fikk konkrete forslag til endringer der, lagde et nytt forslag på kvelden samme dag, la det ut, fikk positiv respons, oppdaterte designet på natten.

Det tok ca. 1,5 døgn og nytt design var på plass, og over 90 % av brukerne likte det nye designet bedre enn det gamle. Ikke så komplisert akkurat.
I want a family dynamic where we yell at each other all day and throw chairs
(2020)


<ref>{{Referanse Dofo|Post = 182669|Tittel = Nye forumregler|Utgiver = Galaniitoluodda|Utgitt = {{Dato|DD|MM|YYYY}} |Besøkt = {{Dato|{{subst:CURRENTDAY2}}|{{subst:CURRENTMONTH}}|{{subst:CURRENTYEAR}}}}}}</ref>